Image 10

3 квітня 1973 року відбувся перший дзвінок з мобільного телефону

Третього квітня 1973 року відбувся перший дзвінок з мобільного телефону. А завдячуємо ми цим винаходом та зручністю сучасного спілкування з допомогою мобільних американському інженеру єврейського походження Мартіну Куперу.

Ліцеїсти Ірпінського ліцею інноваційних технологій стали першими, хто зустрівся в зум-зустрічі з Мартіном Купером – американським інженером та фізиком, членом Національної інженерної академії США.
Це була телефонна трубка «DynaTAC» вагою 1 кг, що вважається попередницею всіх сучасних «iPhone» та «Android».
Мартін Купер – це світова легенда та лавреат Вашингтонської премії за досягнення в інженерній справі та за служіння людству. Важливо, що батьки пана Купера свого часу переїхали до США саме з Київщини і його батько проживав в Ірпені.
Ліцеїсти ІЛІТ мали можливість особисто поспілкуватися з Мартіном Купером та його дружиною Арлін Гарріс, разом з якою пан Купер заснували та управляють багатьма компаніями технологічного сектору.
Директор ІЛІТ Марія Гостін передала Мартіну Куперу та Арлін Гарріс вітання від міста-Героя Ірпінь, та повідомила, що від імені колективу ІЛІТ та містян, пану Куперу будуть направлені поштою пам‘ятні монети Ірпеня, прапор міста та книга «Битва за Ірпінь».
Мартін Купер був вражений, що учні ІЛІТ вільно спілкуються англійською та ставлять серйозні технічні запитання.
Також пан Купер пообіцяв, що прапор рідного Ірпеня назавжди буде на стіні у його домі.
Марія Гостін та Мартін Купер домовилися, що його графічний портрет буде зображено на стіні ліцею з цитатою пана Купера про ІЛІТ.
З першого вересня жителя Ірпеня насолоджуються муралом навпроти ІЛІТ, де також написана цитата Мартіна Купера про ліцеїстів ІЛІТ: «ІЛІТ це розвиток та інновації. Я вірю в ліцеїстів Ірпеня».
****
On April 3, 1973, the first mobile phone call was made. And we owe this invention and the convenience of modern communication with the help of mobile phones to the American engineer of Jewish origin, Martin Cooper.
Lyceum students of the Irpin Lyceum of Innovative Technologies became the first to meet in a zoom meeting with Martin Cooper – an American engineer and physicist, a member of the US National Academy of Engineering.
It was a 1 kg “DynaTAC” handset, considered the forerunner of all modern iPhones and Androids.
Martin Cooper is a world legend and laureate of the Washington Award for Achievement in Engineering and Service to Humanity. It is important that Mr. Cooper’s parents at one time moved to the USA precisely from the Kyiv region and his father lived in Irpen.
ILIT high school students had the opportunity to personally communicate with Martin Cooper and his wife Arlene Harris, with whom Mr. Cooper founded and manages many companies in the technology sector.
ILIT director Maria Gostin conveyed to Martin Cooper and Arlene Harris congratulations from the Hero City of Irpin, and informed that on behalf of the ILIT team and the townspeople, Irpin commemorative coins, a city flag and the book “Battle for Irpin” will be mailed to Mr. Cooper.
Martin Cooper was impressed that ILIT students were fluent in English and asked serious technical questions.
Mr. Cooper also promised that the flag of his native Irpen will always be on the wall in his house.
Maria Gostin and Martin Cooper agreed that a graphic portrait of him would be displayed on the Lyceum wall with a quote from Mr. Cooper about ILIT.
Since the first of September, residents of Irpen have been enjoying the mural in front of ILIT, which also features a quote by Martin Cooper about ILIT lyceum students: «ILIT is development and innovation. I believe in the lyceum students of Irpin».

Image 10