Image 41

ІЛІТ у день народження Вікіпедії пропонує доповнити сторінки про Ірпінь

Ірпінський ліцей інноваційних технологій нагадує, що сьогодні у світі відзначається день народження Вікіпедії та пропонує долучитися до редагування вікіпедичних сторінок на ірпінську тематику. Із таким закликом виступила директорка ІЛІТ Марія Гостін.

Вікіпедія – це живий каталог знань, заснований 2001 року Джиммі Вейлзом, який тричі відвідував Україну – 2012 року Вейлз виступив у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з доповіддю «Як Інтернет змінює майбутнє», а 2018 року виступав у Києві на форумі Olerom Forum One, присвяченому розвитку технологій. Крім того, 2014 у Лондоні на церемонії закриття щорічної конференції «Вікіманія» Джиммі Вейлз оголосив українця Ігоря Костенка вікіпедистом року, а 2014 Джиммі Вейлз вручив цю нагороду рідним Ігоря Костенка в Києві на міжнародній щорічній конференції YES.

Ця глобальна спільнота збирає, систематизує та поширює інформацію. Від архітектури мурашників до космічних відкриттів – Вікіпедія відкриває новий світ знань кожної секунди.

Сьогодні – чудовий час, щоб долучитися до цієї неймовірної спільноти. Ліцеїсти ІЛІТ закликають усіх зробити свій внесок до сторінок Вікіпедії про Ірпінь.

Кожен бажаючий може зареєструватися у Вікіпедії, уважно прочитати її правила та оновити і доповнити інформацію про наше місто та запропонувати нові факти та події.

Для допрацювання пропонуємо школярам, вчителям та іншим мешканцям Ірпінської громади наступні сторінки Вікіпедії про Ірпінь:

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Ірпінь

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Парк_імені_Володимира_Правика_(Ірпінь)

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Ірпінська_міська_громада

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Парк_Письменників_(Ірпінь)

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Ірпінський_історико-краєзнавчий_музей

****

On the birthday of Wikipedia, ILIT offers to add pages about Irpin

The Irpin Lyceum of Innovative Technologies reminds that today the world celebrates the birthday of Wikipedia and offers to join the editing of Wikipedia pages on Irpin topics. ILIT principal Maria Gostin made such an appeal.

Wikipedia is a living catalog of knowledge, founded in 2001 by Jimmy Wales, who visited Ukraine three times – in 2012, Wales spoke at Taras Shevchenko Kyiv National University with a speech “How the Internet is changing the future”, and in 2018 he spoke in Kyiv at Olerom Forum One, devoted to the development of technologies. In addition, in 2014 in London at the closing ceremony of the annual “Wikimania” conference, Jimmy Wales announced the Ukrainian Ihor Kostenko as Wikipedian of the year, and in 2014 Jimmy Wales presented this award to Ihor Kostenko’s family in Kyiv at the international annual YES conference.

This global community collects, organizes and disseminates information. From the architecture of anthills to space discoveries, Wikipedia opens up a new world of knowledge every second.

Today is a great time to join this incredible community. ILIT lyceum students call on everyone to contribute to the Wikipedia pages about Irpin.

Anyone can register on Wikipedia, carefully read its rules and update and supplement information about our city and offer new facts and events.

For revision, we offer schoolchildren, teachers and other residents of the Irpin community the following Wikipedia pages about Irpin:

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Ірпінь

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Парк_імені_Володимира_Правика_(Ірпінь)

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Ірпінська_міська_громада

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Парк_Письменників_(Ірпінь)

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Ірпінський_історико-краєзнавчий_музей

Image 41