Інноваційні підходи навчання та виховання

 
 • Інновації – це певні нововведення в певній конкретній галузі науки.
 • Інновація освітня – це процес становлення, поширення й використання нових засобів, методів і форм (нововведень) для розвитку  проблем, які досі розв’язували по-іншому.
 • Інновації – це зміни всередині системи, що поліпшують розвиток і результати освітнього процесу.
 •  Нововведення  не виникають самі собою, а є результатом наукових пошуків, аналізу, узагальнення педагогічного досвіду.
 • Інноваційні технології – це цілеспрямований системний набір при­йомів, засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес на­вчання від визначення мети до одержання результатів.
Slider 2
shape
Round Shape

Форми інноваційних технологій:

 • інтегроване навчання;
 • технології групової навчальної діяльності;
 • профільне навчання;
 • інформаційні технології навчання;
 • інтерактивні технології ситуативного моделювання та дискусійних питань;
 • проектні технології.
 • створення предметно-орієнтованих та навчально-інформаційних середовищ, які дають можливість використовувати мультимедіа, системи гіпермедіа, електронні підручники тощо.
 • нестандартні форми занять