Методична робота

 

Методична робота є важливою складовою освітньої діяльності  й спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання.

6 1
Round Shape

Основні напрями методичної роботи  в закладі освіти :

 • перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;
 • створення науково – методичних тек з дисциплін і спеціальностей у відповідності із сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців;
 • організація системи підвищення педагогічної майстерності викладачів освітнього закладу;
 • вивчення, узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення, прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість здобувача освіти;
 • організація виставок педагогічних досягнень викладачів, новинок психолого-педагогічної та методичної літератури;
 • сприяння у розширенні сфер застосування інформаційно-комунікаційних технологій шляхом створення власних електронних підручників, посібників, електронних портфоліо, презентацій, тестів та програмного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • допомога у підготовці викладачів до атестації;
 • вивчення обсягу й змісту самостійної роботи здобувачів освіти, вироблення методичних рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної роботи студентів.

Центрами науково – методичної роботи в закладі освіти є:

 • педагогічна рада;
 • методична рада;
 • методичне об’єднання.

З метою підвищення професійної майстерності викладачів використовуються різноманітні форми методичної роботи:

 • навчально-методичні конференції, збори, засідання методичної ради, засідання  циклових комісій з навчально-методичних питань;
 • семінари, конференції, педагогічні читання з актуальних питань виховання і навчання, конкурси професійної майстерності;
 • відкриті та інструктивно-методичні заняття; майстер-класи;
 • контрольні та взаємні відвідування занять;
 • аналітичні дослідження з питань методики навчання здобувачів освіти;
 • методичні консультації;
 • індивідуальна самоосвітня робота викладачів;
 • індивідуальні та групові консультації із  викладачами з реалізації управлінських функцій або для надання конкретної методичної допомоги з питань планування роботи, визначення змісту, форм наукової, організаційно-методичної роботи.