Image 4

СТВОРЕННЯ БІБІЛІОТЕКИ НОВОГО ФОРМАТУ

Учнівське самоврядування Ірпінського ліцею інноваційних технологій ІЛІТ ініціювало створення в  закладі незвичайної бібліотеки. Дотепер ліцеїсти користувалися лише електронними книгами. Та оскільки в ІЛІТі діти вивчають чотири іноземні мови, то колектив ліцею вирішив створити власну бібліотеку «живих» книг англійською, іспанською, німецькою, польською та, звісно, українською мовами. ІЛІТ ставить собі амбітне завдання – сформувати найбільшу на Київщині шкільну бібліотеку іноземними мовами вже до кінця цього року. 

За задумом ліцеїстів ІЛІТ, книги будуть розміщені не в одному кабінеті, а у різних локаціях ліцею. Також на кожній книзі буде QR-код, який скануватимуть учні і в електронному форматі фіксуватимуть, що беруть книгу читати. 

Я захоплююся такою ідеєю наших ліцеїстів та прошу всіх небайдужих мешканців Ірпінської громади та міжнародних партнерів нашого героїчного міста допомогти створити таку бібліотеку.

Сьогодні, 14 лютого – Міжнародний день дарування книг (International Book Giving Day) – добровільна ініціатива, започаткована 2012 року американкою Еммі Бродмур, спрямована на підвищення інтересу до книг і бібліотек.

Першу підбірку з 10 книг українською мовою сьогодні для ліцеїстів ІЛІТ вже передав СЕО Товариства Відважних, голова Інвестиційної ради Ірпеня Володимир Карплюк. Він підібрав книги українських та іноземних авторів, які радить прочитати кожному ліцеїсту.

Ще одну підбірку з 27 книг подарував для рідного закладу освіти випускник нашого ліцею Максим Карплюк, який після навчання в ІЛІТ здобуває освіту на факультеті електронної інженерії в Манчестерському університеті.

Я щиро дякую Володимиру Карплюку за те, що він започаткував цього дня ініціативу створення масштабної бібліотеки в ІЛІТ. Переконана, що в подальшому ми наповнимо її фонди через активний розвиток міжнародної співпраці.

Закликаю всіх, хто має можливість, поділитися із учнями ІЛІТ своїми вже прочитаними книгами чи презентувати нам нові.

Даруйте книги, які несуть світло до наших сердець – і цей світ неодмінно стане кращим!

******

The students community of the Irpin Lyceum of Innovative Technologies initiated the creation of an unusual library here.  Until now, lyceum students used only electronic books.  And since children study four foreign languages at ILIT, the lyceum team decided to create its own library of “live” books in English, Spanish, German, Polish and, of course, Ukrainian.  ILIT sets itself an ambitious task – to form the largest school library in Kyiv region in foreign languages by the end of this year.

According to the idea of ILIT team, the books won’t be placed in one room, but in different locations of the lyceum.  Also, there will be a QR code on each book, which students will scan and type that they take the book to read.

 I admire this idea of our lyceum students and ask all residents of the Irpin community and international partners of our heroic city to help create such a library.

Today, February 14 – International Book Giving Day – a voluntary initiative started in 2012 by the American Emma Broadmoor, aimed at increasing interest in books and libraries.

 Today, the first selection of 10 books in Ukrainian for ILIT was handed over by the CEO of the Brave Society, the head of the Investment Council of Irpin, Volodymyr Karpliuk.  He selected books by Ukrainian and foreign authors, which he advises every lyceum student to read.

Another selection of 27 books was presented  by a graduate of our Lyceum, Maksym Karplіuk, who, after studying at ILIT, is getting an education at the Faculty of Electronic Engineering at the University of Manchester.

 I sincerely thank Volodymyr Karplіuk for starting the initiative to create a large-scale library at ILIT today.  I am convinced that in the future we will replenish its funds through the active development of international cooperation.

I invite everyone who has the opportunity to share their already read books with ILIT students or present new ones to us.

 Donate books that bring light to our hearts – and this world will certainly become a better place!

Image 4
Image 3
Image 2
Image 1