Image 17

В ІЛІТі було проведено захід на тему “Екогерої: діти, що змінюють майбутнє Планети” для ліцеїстів 8 класів

Марина Сокур, вчителька біології Ірпінського ліцею інноваційних технологій провела захід на тему “Екогерої: діти, що змінюють майбутнє Планети” для ліцеїстів 8 класів

Пані Марина розповіла як важливо навчитися свідомому ставленню до екології, розвивати інноваційні підходи до вирішення екологічних проблем та залучати громадськість до важливих екологічних питань.

«Ми віримо, що кожен учасник заходу – це потенційний “екокреатор”, здатний принести позитивні зміни у світі. Працюючи разом, ми зможемо створити здорове та екологічно чисте майбутнє для нашої Планети» – зазначила Марина Сокур

Захід відбувся за підтримки Академії інтелектуальної власності УКРНОІВІ в рамках проведення Всеукраїнської просвітницької кампанії «Творчі екоініціативи: як ідеї змінюють звичайний світ», приуроченої до Міжнародного дня інтелектуальної власності.

Дякуємо всім, хто долучився до цієї важливої ініціативи та пані Марині за ї її креативні ідеї.

Нехай кожен з нас стане екогероєм у своєму житті, дбаючи про довкілля та майбутнє нашої планети.

*****

Maryna Sokur, a biology teacher at the Irpin Lyceum of Innovative Technologies held an event on the topic “Ecoheroes: children who change the future of the Planet” for 8th grade lyceum students

Ms.Marina told how important it is to learn a conscious attitude to ecology, to develop innovative approaches to solving environmental problems, and to involve the public in important environmental issues.

“We believe that every participant of the event is a potential “eco-creator” capable of bringing positive changes in the world. By working together, we will be able to create a healthy and ecologically clean future for our Planet” – said Marina Sokur

The event was held with the support of the Academy of Intellectual Property UKRNOIVI as part of the All-Ukrainian educational campaign “Creative eco-initiatives: how ideas change the ordinary world”, timed to the International Day of Intellectual Property.

Thank you to everyone who joined this important initiative and to Ms. Marina for her creative ideas.

Let each of us become an eco-hero in our life, taking care of the environment and the future of our planet.

Image 21
Image 20

May be an image of 3 people and people studying

Image 19
Image 18

May be an image of 3 people and people studying

Image 17