Image 5

ІЛІТівці серед призерів обласного Всеукраїнського конкурсу-захисту робіт учнів-членів МАН

ІЛІТівці серед призерів обласного Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України

Друге місце в обласному етапі здобув Дмитро Гайдабас, учень 8-А класу, провівши наукове дослідження про переробку будівельних відходів шляхом створення нових будівельних матеріалів разом з науковою керівницею – Мариною Лівінською, вчителькою хімії ІЛІТ.

Цьогоріч чотири наукові роботи ліцеїстів Ірпінського ліцею інноваційних технологій ІЛІТ пройшли до обласного рівня у таких відділеннях:

✅філософія, яку представляла учениця 10 класу, Дарʼя Халілова та її наукова керівниця Наталія Тіт, вчителька історії;

✅ прикладна математика, яку представляв Кіріл Топал, учень 10 класу та його керівниця Раїса Коник, вчителька математики;

✅ математика, яку представляла учениця 9 класу Наталія Харицька та її наукова керівниця Оксана Мартиновська, вчителька математики;

✅ загальна та неорганічна хімія, яку представляв учень 8 класу Дмитро Гайдабас та його наукова керівниця Марина Лівінська, вчителька хімії.

Нагадаємо, ІЛІТ другий рік поспіль займає перше в Ірпені місце за рівнем підготовки до олімпіад серед закладів освіти ірпінської громади.

За підсумками національного мультимедійного тесту 2023 інформаційний освітній ресурс «Освітаua» ІЛІТ увійшов до ТОП-100 шкіл Київщини, зайнявши 47 місце.

*****

ILIT students are among the prize-winners of the regional All-Ukrainian competition for the defense of scientific and research works of student-members of the National Academy of Sciences of Ukraine

The second place in the regional stage was won by Dmytro Haydabas, a student of the 8-A grade, who conducted a scientific study on the processing of construction waste by creating new construction materials together with the scientific supervisor – Maryna Livinska, a chemistry teacher at ILIT.

This year, four scientific works of lyceum students of the Irpin Lyceum of Innovative Technologies of ILIT advanced to the regional level in the following departments:

✅philosophy, which was presented by a 10th-grade student, Daria Khalilova, and her academic supervisor, Nataliya Tit, a history teacher;

✅ applied mathematics, which was presented by Kiril Topal, a 10th grade student and his supervisor Raisa Konyk, a mathematics teacher;

✅ mathematics, which was presented by Nataliya Kharytska, a 9th-grade student, and her academic supervisor, Oksana Martynovska, a mathematics teacher;

✅ general and inorganic chemistry, which was represented by 8th grade student Dmytro Haydabas and his scientific supervisor Maryna Livinska, a chemistry teacher.

We will remind you that for the second year in a row ILIT takes the first place in Irpin in terms of the level of preparation for the Olympiads among the educational institutions of the Irpen community.

According to the results of the national multimedia test 2023, the educational information resource “Education” ILIT entered the TOP-100 schools of the Kyiv region, taking 47th place.

Image 5