Image 38

Ліцеїсти ІЛІТ у 2023 році зайняли 9 перших місць на міських олімпіадах

Ліцеїсти ІЛІТ у 2023 році зайняли дев’ять перших місць на міських олімпіадах

Ірпінський ліцей інноваційних технологій ІЛІТ підвів підсумки 2023 року на міському етапі Всеукраїнських предметних олімпіад. Ліцеїсти ІЛІТ зайняли дев`ять перших, десять других та пʼять третіх місць.

Особливу роль відіграла учениця 9 класу та президентка учнівського самоврядування ІЛІТ Ганна Дрозд, яка взяла участь в олімпіадах з більшості предметів та здобула два перших і 4 призових місця.

“Традиційно, вже протягом багатьох років, ІЛІТ займає перші місця на міському рівні з інформатики та має сильні позиції з фізики та економіки. Ми ставимо завдання на 2024 рік утримати міські першості з фізики та інформатики, при цьому значно посиливши вивчення математики та хімії”, – повідомила директорка ІЛІТ Марія Гостін.

Крім цього, ліцеїсти ІЛІТ здобули два перших місця на Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка – найбільш авторитетному конкурсі знавців української мови.

Також ілітівці зайняли перше та друге місця у міському етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Нагадаємо, що за підсумками 2022 року Ірпінський ліцей інноваційних технологій здобув першість міста за результатами олімпіад серед закладів освіти Ірпінської громади.

****

In 2023, ILIT lyceum students took 9 first places at the city Olympiads

Irpin Lyceum of Innovative Technologies ILIT summarized the results of 2023 at the city stage of the All-Ukrainian Subject Olympiads. ILIT high school students took nine first, eight second and two third places.

A special role was played by the 9th grade student and the president of the ILIT student self-government, Hanna Drozd, who participated in the olympiads in the given subjects and won two first places and 4 prizes.

“Traditionally, for many years, ILIT has taken the first places at the city level in informatics and has a strong position in physics and economics. We set a goal for 2024 to maintain the city championships in physics and informatics, at the same time significantly strengthening the study of mathematics and chemistry,” said ILIT director Maria Gostin.

In addition, ILIT lyceum students won two first places at the Taras Shevchenko International Language and Literary Competition for Pupils and Student Youth – the most authoritative competition for connoisseurs of the Ukrainian language.

Also, the people of Ilithy took first and second place at the city stage of the Petro Yatsyk International Ukrainian Language Competition.

finally, according to the results of 2022, the Irpin Lyceum of Innovative Technologies won the championship of the city according to the results of the Olympiad among the educational institutions of the Irpin community.

Image 39
Image 38