Image 21

ІЛІТ ХОЧЕ ПЕРЕДАТИ МІНОБОРОНІ МІЛЬЙОН ГРИВЕНЬ НА ДРОНИ!

Ліцей ІЛІТ з Ірпеня хоче передати Міноборони мільйон гривень на дрони

Директорка Ірпінського ліцею інноваційних технологій ІЛІТ Марія Гостін звернулася до Премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням, щоб Кабінет міністрів України вилучив з бюджету ліцею 1 мільйон гривень на дрони для української армії. ІЛІТ є єдиним госпрозрахунковим комунальним навчальним закладом Ірпеня, де форма навчання є платною.

«Після вчорашньої ініціативи Кабміну про необхідність вилучення у місцевих бюджетів 120 млрд грн для закупівлі дронів ми розуміємо, що наш внесок хоч і невеликий, але він стане частиною Перемоги України. Саме тому я прошу Кабінет міністрів України знайти механізми вилучення з доходної частини бюджету Ірпінського ліцею інноваційних технологій 1 мільйону гривень на виробництво дронів для наших військових. Ці кошти наш ліцей заробив за останні роки роботи і це буде нашою вдячністю Українським Воїнам. На жаль, це може зробити своїм рішенням тільки Кабмін, бо наш ліцей не може юридично самостійно перерахувати ці кошти на армію. Разом з тим, я закликаю органи державної влади всіх рівнів відкласти на потім витрати, які можуть почекати, і допомогти нашим Героям відстояти Українську Державність», – зазначила директорка ІЛІТ Марія Гостін.

У рейтингу шкіл Ірпеня ІЛІТ посідає перше місце за рейтингом Управління освіти і науки Ірпінської міськради.

Цьогоріч у рейтингу шкіл Київщини (за підсумками НМТ 2023 року, складеним інформаційно освітнім ресурсом «Освіта.юа») Ірпінський ліцей інноваційних технологій із 91 місця піднявся на 47 сходинку і став четвертим у Бучанському районі.

14 вересня 2023 року Кабмін подав законопроєкт, що пропонує забрати у місцевих бюджетів частину податку на доходи фізосіб, отримані військовослужбовцями та поліцейськими (військовий ПДФО). Надходження від цього податку тепер підуть на закупівлю дронів. Рішення дозволить залучити на дрони та зброю 25,8 млрд грн цього року та 93,7 млрд грн наступного. Ці кошти планують перенаправити на виробництво безпілотників.

****

Lyceum ILIT from Irpin wants to hand over a million hryvnas to the Ministry of Defense for drones.

Principal of the Irpin Lyceum of Innovative Technologies ILIT Maria Gostin appealed to the Prime Minister of Ukraine Denys Shmygal with a request that the Cabinet of Ministers of Ukraine withdraw from the budget of the Lyceum 1 million hryvnas for drones for the Ukrainian army. ILIT is the only self-supporting communal educational institution of Irpin, where the form of education is paid.

“After yesterday’s initiative of the Cabinet of Ministers on the need to withdraw UAH 120 billion from local budgets for the purchase of drones, we understand that our contribution, although small, will become part of the Victory of Ukraine. That is why I am asking the Cabinet of Ministers of Ukraine to find mechanisms to withdraw 1 million hryvnas from the revenue part of the budget of the Irpin Lyceum of Innovative Technologies for the production of drones for our military. Our lyceum earned these funds during the last years of work, and it will be our gratitude to the Ukrainian Warriors. Unfortunately, only the Cabinet of Ministers can make this decision, because our lyceum cannot legally transfer these funds to the army on its own. At the same time, I call on the state authorities at all levels to postpone the expenses that can wait, and help our Heroes defend Ukrainian Statehood,” said ILIT principal Maria Gostin.

In the rating of schools in Irpin, ILIT takes the first place according to the rating of the Department of Education and Science of the Irpin City Council.

This year, in the ranking of schools in the Kyiv region (according to the results of the NMT of 2023, compiled by the information and educational resource “Osvita.ua”), the Irpin Lyceum of Innovative Technologies rose from 91st place to 47th place and became the forth in Bucha district.

On September 14, 2023, the Cabinet of Ministers submitted a draft law proposing to withdraw from local budgets part of the tax on personal income received by military personnel and police officers (military personal income tax). Proceeds from this tax will now go to the purchase of drones. The decision will make it possible to attract UAH 25.8 billion this year and UAH 93.7 billion next year for drones and weapons. These funds are planned to be redirected to the production of drones.

Image 21