Image 21

До Ірпінського ліцею інноваційних технологій ІЛІТ завітав засновник фінської компанії Polar Partners.

Ірпінський ліцей відвідала делегація з Фінляндії

До Ірпінського ліцею інноваційних технологій ІЛІТ завітав засновник фінської компанії Polar Partners – Кімо Кумпулайнен.

Polar Partners – це фінська організація, що займається проектуванням високоякісних шкіл на основі фінської моделі освіти.

Їх команда складається з кращих освітніх експертів в освіті та міжнародному бізнесі. Команда Polar Partners працює більш ніж в 10 країнах світу.

На зустрічі також була представниця міжнародної благодійної організації SavED – Олена Северенчук.

SavED — міжнародний благодійний фонд, який відновлює доступ до освіти в громадах, що постраждали від війни, розв’язаної росією проти України. За цей період фонд зміг допомогти 25 тисячам дітей, відбудувати 54 школи та зібрати більше ніж 194 мільйони на відновлення доступу до освіти дітей.

«Ця зустріч стала важливою платформою для обміну досвідом та інноваційними ідеями в галузі освіти. Спільно ми обговорили перспективи розвитку педагогічних підходів, які сприятимуть впровадженню сучасних технологій та створенню найкращих умов для навчання наших учнів.», – зазначила директорка ІЛІТу Марія Гостін.

Партнерство з Polar Partners та участь в проектах SavED відкриває нові можливості для ІЛІТу у вивченні кращих світових практик в освіті.

****

A delegation from Finland visited the Irpin Lyceum

The founder of the Finnish company Polar Partners – Kimo Kumpulainen visited the Irpin Lyceum of Innovative Technologies ILIT.

Polar Partners is a Finnish organization that designs high-quality schools based on the Finnish model of education.

His team consists of the best educational experts in education and international business. The Polar Partners team works in more than 10 countries around the world.

A representative of the international charitable organization SavED – Olena Severenchuk was also present at the meeting.

SavED is an international charitable foundation that restores access to education in communities affected by the war unleashed by Russia against Ukraine. During this period, the foundation was able to help 25,000 children, rebuild 54 schools and collect more than 194 million to restore children’s access to education.

“This meeting became an important platform for sharing experience and innovative ideas in the field of education. Together, we discussed the prospects for the development of pedagogical approaches that contribute to the introduction of modern technologies and the creation of the best conditions for the education of our students,” said ILIT principal Maria Gostin.

Partnership with Polar Partners and participation in SavED projects opens up new opportunities for ILIT in studying the best global practices in education.

Image 21