Image 20

Учень ірпінського ліцею ІЛІТ зайняв перше в обласній олімпіаді з математики!

Ліцеїст Ірпінського ліцею інноваційних технологій ІЛІТ Кіріл Топал зайняв перше місце на олімпіаді Київської області з математики і представлятиме Київську область на Всеукраїнському етапі олімпіади з математики. Це перший випадок в історії Ірпінської громади, коли ірпінський учень зайняв перше місце в обласній математичній олімпіаді.

“Ліцеїст здобув перемогу на обласному етапі, продемострувавши нестандартність мислення та високий рівень знань з предмету. Також, призеркою олімпіади з математики обласного рівня стала учениця Ірпінського ліцею інноваційних технологій Кіра Коцько, виборовши почесне третє місце. Пишаємось ліцеїстами, які гідно представили місто на рівні області та висловлюємо подяку Раїсі Коник, вчительці математики за професіоналізм та відмінну підготовку учнів до олімпіади”, – повідомила директорка ІЛІТ Марія Гостін.

Нагадаємо, що це вже друга першість учнів ІЛІТ в 2024 році. Ліцеїст Ірпінського ліцею інноваційних технологій Микита Колесніченко зайняв перше місце в олімпіаді Київської області з фізики, а ліцеїстка ІЛІТ Ганна дрозд зайняла третє місце.

Ірпінський ліцей інноваційних технологій засновано 2017 року за ініціативи Ірпінського міського голови 2014-2018 років Володимира Карплюка для поглибленого вивчення учнями 7-11 класів біології, хімії, фізики, ІТ-технологій, робототехніки, математики та біохімії. В ліцеї працює система додаткових занять-інтенсивів, що сприяють розкриттю наукового потенціалу та нахилів до відкриттів, розвиток творчих здібностей при вивченні точних наук. Ліцеїстів цілеспрямовано готують вже з 7 класу до вступу в кращі університети України та світу.

ІЛІТ другий рік поспіль займає перше в Ірпені місце за рівнем підготовки до олімпіад серед закладів освіти ірпінської громади. За підсумками національного мультимедійного тесту 2023 інформаційний освітній ресурс «Освітаua» ІЛІТ увійшов до ТОП-100 шкіл Київщини, зайнявши 47 місце.

У січні 2024 року ІЛІТ першим на Київщині запровадив курс з вивчення штучного інтелекту, який зможуть пройти як освітяни, так і інші громадяни.

****

A student of the Irpin Lyceum ILIT took first place in the regional mathematics Olympiad

Kiril Topal, a lyceum student of the Irpin Lyceum of Innovative Technologies, ILIT, took first place at the Kyiv Region Mathematics Olympiad and will represent Kyiv Region at the All-Ukrainian stage of the Mathematics Olympiad. This is the first case in the history of the Irpin community when a student from Irpin took first place in the regional mathematics Olympiad.

“The lyceum student won at the regional stage, demonstrating non-standard thinking and a high level of knowledge of the subject. Also, Kira Kotsko, a student of the Irpin Lyceum of Innovative Technologies, won an honorable third place in the mathematics Olympiad at the regional level. We are proud of the lyceum students who represented the city worthily at the regional level, and we express our gratitude to Raisa Konyk, a mathematics teacher, for her professionalism and excellent preparation of students for the Olympiad,” said ILIT director Maria Gostin.

We will remind that this is the second championship of ILIT students in 2024. Mykyta Kolesnichenko, a lyceum student of the Irpin Lyceum of Innovative Technologies, took first place in the Kyiv Region Physics Olympiad, and Hanna Drozd, a lyceum student of ILIT, took third place.

The Irpin Lyceum of Innovative Technologies was founded in 2017 on the initiative of Irpin Mayor 2014-2018 Volodymyr Karpliuk for in-depth study of biology, chemistry, physics, IT technologies, robotics, mathematics and biochemistry by students of grades 7-11. The lyceum operates a system of additional intensive classes that contribute to the disclosure of scientific potential and inclinations to discoveries, the development of creative abilities in the study of exact sciences. Lyceum students are purposefully prepared from the 7th grade for admission to the best universities of Ukraine and the world.

For the second year in a row, ILIT takes the first place in Irpin in terms of the level of preparation for the Olympiads among the educational institutions of the Irpin community. According to the results of the national multimedia test 2023, the educational information resource “Education” ILIT entered the TOP-100 schools of the Kyiv region, taking 47th place.

In January 2024, ILIT was the first in Kyiv region to introduce a course on studying artificial intelligence, which both educators and other citizens will be able to take.

Image 20