Image 36

Відкриття ХIV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Сьогодні в Ірпінському ліцеї інноваційних технологій відбулося відкриття ХIV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

У церемонії відкриття взяли участь – Радниця-Уповноважена Президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник, Уповноважений із захисту державної мови, заступник голови Оргкомітету конкурсу Тарас Кремінь, директор Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, заступник директора Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, доктор економічних наук, професор Юрій Сафонов, науковий співробітник Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України, кандидат філологічних наук Дмитро Дроздовський, співробітники МОН та ІМЗО, перший заступник Ірпінського міського голови Андрій Кравчук та заступниця Ірпінського міського голови Юлія Устич.

Конкурс проводиться щороку з 1 жовтня до 10 березня.

У Конкурсі можуть брати участь учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, ліцеїсти військових ліцеїв, учні закладів професійно-технічної освіти, студенти і курсанти закладів вищої освіти усіх форм власності, учнівська та студентська молодь з числа українців, які проживають за межами України.

Варто зазначити: у випадку, якщо серед переможців фінального етапку Конкурсу опиниться учень або студент із Київської області, то він чи вона отримає грошовий подарунок у розмірі 10 000 грн.

З такою ініціативою виступив директор українського видавництва «Саміт-книга» Іван Степурін.

????Додаткова інформація: Іван Степурін +380503522525

****

Today, the opening of the 14th Taras Shevchenko International Language and Literary Competition for Pupils and Students took place at the Irpin Lyceum of Innovative Technologies.

The opening ceremony was attended by – Advisor to the President of Ukraine for the Fund of the President of Ukraine for the Support of Education, Science and Sports Olha Budnyk, Commissioner for the Protection of the State Language, Deputy Chairman of the Organizing Committee of the Competition Taras Kremin, Director of the State Scientific Institution “Institute of Modernization of Education Content” of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Deputy Director of the State Scientific Institution “Institute of Modernization of the Content of Education” of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Doctor of Economic Sciences, Professor Yurii Safonov, Research Fellow of the Taras Shevchenko Institute of Literature of the National Academy of Sciences of Ukraine, Candidate of Philological Sciences Dmytro Drozdovskyi, employees of the Ministry of Education and Science and IMZO, First Deputy Mayor of Irpin Andriy Kravchuk and Deputy Mayor of Irpin Yuliya Ustych.

The contest is held every year from October 1 to March 10.

Pupils of grades 5-11 of general secondary education institutions, lyceum students of military lyceums, pupils of vocational and technical education institutions, students and cadets of higher education institutions of all forms of ownership, pupils and student youth from among Ukrainians living outside of Ukraine can participate in the Competition.

It is worth noting: if a pupil or student from the Kyiv region is among the winners of the final stage of the Competition, he or she will receive a monetary gift in the amount of UAH 10,000.

Ivan Stepurin, the director of the Ukrainian publishing house “Summit-knyga”, took such an initiative.

????Additional information: Ivan Stepurin +380503522525На зображенні може бути: 15 людей

Image 40
Image 39

На зображенні може бути: 10 людей, люди навчаються та відділ новин

Image 38
Image 37

На зображенні може бути: 4 людини та люди навчаються

Image 36